Îngerii din Moscopole la Skopje

28 Septembrie ” Îngerii din Moscopole ” la Skopje Varianta macedoneană (volumul unu și doi), semnată de scriitorul aromân, DINA CUVATA. Mulțumiri, Nenad Batkoski (editura Bata Press – Skopje)! Eveniment promoțional în cadrul Festivalului Internațional al Aromânilor din Balcani/ Cânticlu na leagă 2019, organizat de Gorgi Gorgiev/ Armânj Perifanj