Roade ale trilogiei “Îngerii din Moscopole”

Miercuri 22 martie
Gala 26 de ani de emisiuni în limba aromână la RRI

 

 

 

Image

în curs de apariție

17121573_1610266455655981_1414194580_o

Final

“Lac de transpirație, m-am trezit cu un sentiment nelămurit. Două sau trei clipe, am rămas cu pleoapele strânse, ca nu cumva să-mi plece visul. Când am deschis ochii, fereastra uriașă de vizavi de pat reflecta lumina albă, intensă a zorilor pe care primii fulgi tremurau și se înghesuiau unii în alții. Am privit calendarul de pe noptieră iar, în interiorul chenarului, am zărit data de 5 decembrie. O lacrimă s-a oprit în colțul ochilor: cinci decembrie, ziua ce-i aducea-aminte, an de an, tatălui meu de amestecul năucitor de bucurie și spaimă, resimțite cu intensitate, după eliberarea din ultimul infern torționar: Lagărul Periprava.

Poposeam încă în așternut, gândindu-mă la moștenirea lăsată de tata:  mărturii din ultimii, să spunem, șaptezeci de ani de pervertire a sufletului românesc. Am oftat și am părăsit așternutul, decisă să înfrunt, cu lucidate și calm, prezentul, cu speranța că fie și o parte din determinarea părintelui meu mă va ajuta să nu fac pact cu diavoli oricât de carismatici. Graba și emoția, cu care răsfoisem sute de file smulse din tinerețea lui, rescrise apoi obsedant de brava Securitate , m-au făcut să rostesc în liniștea dimineții: Încotro, dragilor? București, 11 noiembrie 2016 

Fragment din romanul “Altarul din Carcera Oarbă”

“Adamaru zice :“

Cititorule, nu te lăsa pradă tentației de a recunoaște personajele din carte după numele lor, sau după felul cum defilează prin pagini, chiar dacă unele par a  fi existat aievea.” Adian Pârvu

0011

Cu bucurie onestă de cititor, semnalez iubitorilor de alese lecturi apariția, pe la finele lui 2016, la editura Charmides a unui volum de poezii intitulat “Adamaru zice :“  Autorul, nimeni altul decât Adrian Pârvu, un poet de care oricare cetate respectabilă are vitală trebuință.

Desene ale sculptorului Vlad Ciobanu, un concept grafic realizat de Florin Iaru, o impecabilă redactare a poetului Ioan Es. Pop și o transpunere fotografică realizată de Corneliu David conferă, dincolo de textul propriu-zis, certitudinea că proaspăta apariție editorială “Adamaru zice:“,  semnată Adrian Pârvu, este o carte rară în sens bun și curat.

Poetul Adrian Pârvu își continuă seria de ziceri-giuvaer, transpuse în poeme, deopotrivă simple și rafinate, așa cum puțini știu sau mai pot să o facă astăzi. Îmbogățit cu un temeinic parcurs  de profesie și viață: înainte de ‘89, şef depozit, desenator, referent principal, cioplitor în piatră, merceolog, director de imagine iar, după ’89, jurnalist la diverse reviste și trusturi de presă, Adrian Pârvu își desăvârșește harul poetic cu amintiri la prima mână din anii ‘50, când plaiurile giurgiuvene tresăreau și ele, uimite și îndurerate, sub cizmele nou-veniților,  artizani ai “regimului popular. “

Dincolo de simțirea la care mulți reduc poezia, Adrian Pârvu realizează aparent, simplu și de la sine, poeme care mușcă, măiastru, din proză, fără a aduce vreo știrbire Poeziei. Astfel, poemele lui au darul de a informa, nu numai de a ne face să simțim. Grație ficțiunii literare, lumea descrisă de poet se dezvăluie, dincolo de cortina de metal ce încă acoperă ultimii optzeci de ani din viața [noastră] de toate zilele.

Un mai vechi “personaj”, Adamaru, ne zice din primele file de ”bărbații [care] tremurau cu căciulile-n mâini,/ iar femeile plângeau și rupeau în dinți/ colțul basmalelor…”, când a abdicat Regele Mihai. Apoi scoate la lumină de sub pânza de păianjen o lume dispărută, surprinsă la răscrucea dintre cum a fost înainte de război și ce s-a ales de ea după. Personaje fabuloase, credibile și vii, chiar dacă nu crai de curte veche sau amărâți din groapa Cuțaridei, ci chipuri zămislite într-o lume modestă spre nevoiașă din ținutul giurgiuvean, dau savoare și consistență poetică poemelor Ion Șampion, Alde Bazavan, Mamare Mitrana, Nicu Urecheatu, Mutu de la Manutanță, Madam Jeni, în fapt întregului volum.

De remarcat, umorul ales al poetului care redă în italice replici de felul:„ Ce mai zice, fa, la gezetă, că numai cu nasu’n ea stai!/E grav, Mario, e grav, începe răzbelu’!/ Aoleo, cum , fa, dă ce, dă unde?/Păi uite ce scrie-n Universu’, c-au intrat/ bulgarii-n Sofia și nemții-n Berlin! (Stana lu Jimblă avea ceva carte,)

Într-o lume alcătuită din nesfârșite cortegii funerare,- “Sisi Papăouă era singura odraslă a celui mai mare antrepenor de pompe funebre din oraș”-  singura ei soluție de a viețui și a oamenilor de a rămâne întregi la cap, rămâne zâmbetul, gata să se ivească în coțul gurii: „ Și știind că avea mereu buzunarele pline cu ouă fierte, ceilalți milogi/ se țineau scai de el: Sisi papă ouă și ne dă și nouă!

Nu știu dacă v-am convins să citiți această carte. Eu însă am citit-o și v-o recomand ca pe o bună și temeinică lectură într-o lume în care “totul este părelnic”, vorba poetului.

 

  De același autor:
„Poetul, vărul şi poporul ”, Editura Tracus Arte, 2011
„Amor cortese – ritmuri şi rime trubadurice ”, Editura Tracus Arte, 2012 “   Poeme din casa de lemn”
, editura  Grinta, 2015

lectură publică

Fiind vorba de un text în lucru, precizez că unele inadvertențe sunt inerente. De pildă, adresa Tribunalului Militar care, ulterior lecturii, a fost corectată și modificată.

Precizare la romanul “Ferestre oarbe”

Prin nu mai știu care anotimp al lui 2005, senzația că mă aflam captivă într-o pânză de păianjen, dar și taifunul, ce avea să mă reclădească, m-au determinat să apelez la un psiholog. Asfel, într-un cabinet de consiliere psihologică, aflat într-un bloc vechi, aproape de Biserica Armenească, am cunoscut-o pe Cristina Marin, psihologul care mi-a configurat câteva posibile evadări din acea nedorită captivitate. Urmarea a condus la o prietenie de cursă lungă, chiar dacă eu, inevitabil, mi-am pierdut statutul privilegiat de pacient. Azi, prietenia noastră dobândește, datorită acestei cărți, un plus de consistență.

În urmă cu doi ani, Cristina m-a onorat cu rugămintea de a așterne pe  hârtie cazul tatălui ei, Mihai Eugeniu Marin, arestat în perioada 1954-1962 în temnițele comuniste. Inițial, pretext al unei întoarceri în timp, implicit, o invitație la neuitare, demersul literar s-a nuanțat pe măsură ce m-am apropiat de parcursul atipic al unui muncitor, opozant constant al regimului comunist. Dosarul solicitat la CNSAS de familia Marin, alcătuit din procese-verbale de intero- gatorii, documente oficiale din ancheta bolșevică, plus amintiri parțiale păstrate în sufletul fiicei marcată de suferința tatălui ei, lectura unor cărți despre ororile regimului popular, studii și articole referitoare la fenomenul bolșevic și comu- nist autohton, vizionarea unor filme inspirate din perioada amintită, alcătuiesc fundamentul  romanului. Mai mult, adăug paranteza de suflet : inginerul Cristinel Dumitrescu. Într-o zi toridă de august, din 2016, împreună cu Cristina, am fost în vizită la un prieten de-al tatălui ei, unul din puținii supraviețuitori ai holocaustului roșu, inginerul Cristinel Dumitrescu. Prezență agreabilă, Cristinel Dumitrescu ne-a întâmpinat în poarta unei case boierești, aproape de Hala Traian. Cu chipul luminat de un zâmbet cuceritor, la cei apoape nouăzeci de ani, surâzătoarea  gazdă mi s-a părut a lua bătrânețea ca pe un dar al lui Dumnezeu, nicidecum ca o povară . Sub influența stării de grație, dialogul a curs de la sine, cu mărturii despre Colonia Periprava, Lagărul Grind, acolo unde locotenentul, Cristinel Dumitrescu l-a cunoscut și apoi s-a împrietenit cu Mihai Marin. Derulate ca la o șezătoare ținută la cumpăna dintre trecut și prezent, subiecte tragice și grave din perioada de teroare comunistă mi-au fost relatate în maniera specifică omului care, cu cât e mai încercat, cu atât mai demn se comportă. Dintr-o familie de militari de carieră, Cristinel Dumitrescu, implicat în 1956 într-un complot anticomunist organizat de un grup de ofiţeri din armată, a cunoscut pe propria piele detenția comunistă. Eliberat în 1962, s-a angajat la Electronica, a urmat Facultatea de Aviație iar, după 1989  a  dorit, natural și firesc, alături de alți foști deținuți politici să intre o dată măcar în fostul Comitet Central, însă nu li s-a  permis, căci varianta kaghebistă a securității le-a interzis. În timpul primei mineriade, în ianuarie 1990, Cristinel Dumitrescu  a reușit să ia la fugă câțiva mineri chemați la București. Trecuseră două ore și tot nu-mi venea să mă desprind de fotoliu. Ascultam, uimită că așa oameni mai viețuiesc printre noi. Aflam de grozăviile din temnițele comuniste, cu personaje fabuloase, inclusiv, un doctor evreu, priceput și cumsecade care făcea minuni de omenie la infirmeria de la Malmaison sau despre istoria casei în care mă aflam. Cât un palat, din casa familiei Dumitrescu, naționalizată de comuniști, în anii ’90 i s-a restituit proprietarului un singur apartament, restul i-a revenit avocatului uns cu alifiile retrocedărilor reparatorii. La plecare, amabila gazdă m-a îndemnat să mă grăbesc cu scrierea romanului, ca să aibă răgazul să-l citească. Sper, grație lui Dumnezeu, să ne putem revedea și să-i ofer inginerului Cristiniel Dumitrescu un exemplar cu un prim autograf.

Cu un asemenea îndemn în gând, am purces la un drum anevoios spre inima cărții, însuflețită de o replică a Cristinei: “Mama, înainte de a mă naște, a pierdut câteva sarcini. La nașterea mea, tata a dorit să-mi dea un nume identic cu al copilului unui prieten. Amândoi, condamnați politic de comuniști, și-au jurat frăție și prietenie veșnică. Pe copilul lui “nea” Florică, prietenul tatei,  îl cheamă Cristian. Într-o împrejurare străină de voința noastră, eu și Cristian ne-am întâlnit prima oară după terminarea facultății. E și el psihoterapeut. După un timp, am aflat că tații noștri au trecut, împreună, prin experiența detenției. Atunci, am înțeles că mă găsesc în ipostaza unui copil de substituire : venisem pe lume după o sarcină pierdută și primisem un nume identic cu al copilului celui mai bun prieten al tătălui meu. Eu și Cristian am realizat că tații noștri s-au considerat frați de sânge și ne-au rostuit, pe noi, copiii lor, să fim la fel. Atunci, am simțit că trăiesc două vieți în una. Mai mult, mi-am amintit că în copilărie, mama și tata evitau să mă strige pe nume, iar eu nu pricepeam. Azi, psihologul constată că posibila ipostază a copilului de substituire mă îndeamnă să-ți relatez prin ce a trecut familia mea.”

Unui bagaj atât de prețios i s-au adăugat spaime și temeri personale, desprinse dintr-un prezent duplicitar, lipsit de ideologii coerente, presărat cu năravuri și reflexe moștenite din aranjamente politice postbelice care au permis instalarea în estul Europei a unui regim totalitar la fel de periculos ca nazismul. Plus alte neajunsuri, nu le mai enumăr, pe care le sper depășite datorită determinării de a prezenta onest și fără idei preconcepute, făptuiri ale celor cincizeci de ani de comunism.

Bolșevismul și comunismul, țâșnite din iadul politic instalat după al doilea război mondial în Europa, instalate cu acordul marilor puteri, brodite, exclusiv, pe zonele lor de interese, au constituit alternativa imorală și criminală, specifică unui regim totalitar, oricum s-ar numi el. Din nefericire, năravuri politice se moștenesc și proliferează , chiar dacă protagoniștii se schimbă, iar ideologiile se cosmetizează prin metode de manipulare sofisticate, nu mai puțin periculoase.

Pe de altă parte însă, state mici ca România au uriașe responsabilități comparativ cu marile state și, de aceea, cunoașterea trecutului reprezintă condiția esențială pentru făurirea unui viitor. Tributari clasei politice autohtone de ieri, de azi și de mâine, românii vor dăinui dacă își vor cunoaște trecutul.

Cazul real și atipic al unui muncitor bucureștean, necontaminat de molima roșie, dar și o încadrare mai amplă, cu o succintă prezentare a evenimentelor anterioare regimului comunist, urmat de regimul democratic, bântuit încă de chipuri înșelătoare de struțocămile au constituit o provocare personală, generată de nevoia de a cunoaște trecutul nostru colectiv, de a ni-l asuma cu bune și rele. Inspirate de cumpene și neșanse ale românilor, următoarele pagini invită la neuitare, prin asumare, dar și la iertare creștină. Altfel spus, la recunoașterea adevărului prin reparații, acolo unde legea moralei umane impune.

Periplul unui muncitor bucureștean prin temnițele comuniste, relatat la persoana a treia a prezentului istoric, constituie modalitatea de a-l aduce mai aproape pe cititor de ororile trecutului, înfăptuite de bolșevici, de comuniști sau de cei responsabili încă de ascunderea gunoiului după ușa prezentului. Persona- jului din romanul “Ferestre oarbe” i-am spus, simplu, pe nume, Mihai. În semn de aleasă prietenie pentru cei care au întreținut flacăra în inima acestui pământ presărat cu martiri, iubitori de țară și apărători de valori responsabile de saltul României interbelice, evocat cu nostalgie de însuși prezentul incapabil să stăvilească o năruire gândită sau doar generată de prostie, inamicul fatal al omului.
Goluri albe din glasul timpului s-au însuflețit cu vocea fiicei și vocea tatălui, două voices over care s-au împletit, fără a se amesteca, la trecutul imperfect .

La final, se cuvine să-i mulțumesc Cristinei Marin pentru încrederea de a mă fi făcut părtașă la istoria familiei sale. Povestea tatălui ei constituie șansa de a da la o parte o perdea de metal, din spatele căreia am rescris, fără încrâncenare, parcursul unui român care a spus, în felul lui, vreme de cincizeci de ani, Nu comunismului.

Catia Maxim

tot din armâname

Constanța, 8 octombrie